Dobrodošli!
Naziv Triomax d.o.o.
Adresa Cara Uroša 56, Bijeljina
Djelatnost i šifra djelatnosti Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo – 4649
Matični broj 11090435
IB 403439110009
JIB 4403439110009
Žiro računi 199-057-00577600-51 SPARCASSE BANK
161-025-0039280003 RAIFFEISEN BANK
572-246-00000158-39 MF BANK
567-343-11000281-18 SBERBANK
Web adresa http://www.triomax.ba
Kontakt telefon 055 240 345
Kontakt email office@triomax.ba
X